Midtlinjen: nøkkelen til fred mellom oss

Dr. Michael LaitmanZohar, kapittel VaYakhel (Og Moses samlet), artikkel 131: Slik er det, fordi ZA etter å være ferdig sydd, ble fullstendig opprettet som Hassadim, på høyrelinjen, og Malchut, som alle Gevurot, på venstrelinjen.

Følgelig er de omstridt, som i de to linjene – til høyre og venstre for Bina – til ZA stiger opp til midtlinjen og oppretter fred mellom dem, forener dem med hverandre, slik at ZA og Malchut, som også er to linjer – høyre og venstre – trenger en midtlinje for å opprette fred mellom dem og forene dem med hverandre.

Det er vanskelig å forklare hvorfor vi trenger midtlinjen og hvorfor Malchut ikke kan klamre seg fast til ZA. Vi kommer over et lignende problem i dette livet når vi ønsker å trekke andre folk til oss selv, som om de var sydd fast til oss, eller tilhører oss. Det skjer innenfor familier og i andre situasjoner.

Følgelig trenger vi å forstå den riktige tilnærmingen; det skjer i midtlinjen hvor ingen annullerer sine personlige naturlige egenskaper: ZA og Malchut forblir seg selv, men de utfyller hverandre. Og da bygger de et tillegg mellom seg, et tredje komponent mellom seg: midtlinjen.

Midtlinjen inkluderer dem begge på en måte som gjør at de utfyller hverandre. De undertrykker ikke hverandre på noen måte, men arbeidsmåten deres er forskjellig. De utfyller hverandre fordi hver del tillater motparten å dominere over seg. De slåss til og med om hvem av dem bør være mer givende og hvem bør tillate motparten å dominere, for å tilfredsstille ham/henne. På samme tid er begge forpliktet til å uttrykke seg, ellers vil det ikke være en tilstand av gjensidig kjærlighet og sammensmelting.

Det er et komplisert system som består av både maskuline og feminine deler. Når vi studerer denne strukturen, blir det mer tydelig for oss hvordan folk i fremtiden kommer til å bygge opp familieliv, vennskap og relasjoner generelt. Det spiller ingen rolle om det handler om samhandlinger mellom kvinner og menn, siden vi alle spiller enten maskulin eller feminin rolle i forhold til andre: man gir eller tar imot. Noen tredje mulighet finnes ikke. Derfor har vi ikke intetkjønn på hebraisk, kun hannkjønn og hunnkjønn. Det er det rette, siden det ikke finnes i naturen.

En klar forståelse av systemet vil være et positivt tillegg til metoden for integrerende undervisning. Det vil bidra til å opprette fred i verden, innenfor alle sfærer: i politikken, på arbeidsplassen, hjemme, i familieforhold… Alle mulige mellommenneskelige relasjoner kan bli forstått fra midtlinjen.

(124332)

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 29/12/13, Forberedelse på kongressen

Kommentarer / Spørsmål