Den daglige kabbalaleksjonen 17.12.2010

Writings of Rabash, Dargot HaSulam “The Creator Has Created the Evil Inclination and Created Torah as the Spice”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utvalg, kapittel “Tzav (Command),” avsnitt 162
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Forklaring til artikkelen, “Preface to the Wisdom of Kabbalah,” Leksjon 8
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Rav Yehuda Ashlag “The Freedom,” Leksjon 9
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål