Den daglige kabbalaleksjonen 12. april 2011

Baal HaSulam,Shamati “Pei-Vav”, Artikkel: “And They Built Store Cities” til “Now We Can Understand What Our Sages Wrote…,” Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Passover, Bo (Come Unto Pharaoh),” “And Pass Over the Lentil and Two Mezuzahs (Doorposts),” Avsnitt 75
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 6, Del 15, Avsnitt 40
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Rabashs skrifter, Dargot HaSulam “The First Innovation”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål