Skaperen er overalt

Spørsmål: Hvor finner vi skaperen i det omfattende virkelighetssystemet?

Svar: Skaperen er overalt. Virkelighetssystemet eksisterer bare i oss. La oss si at jeg befinner meg i midten, og at alle nivåene omslutter meg akkurat som det øvre kraftfeltet sprer seg som ringer i vannet.

The Creator Is Everywhere

Skaperen fyller hele universet. Ingen er store eller små, indre eller ytre for han. All oppdeling eksisterer kun på grunn av meg. Jeg lever i sentrum og må utvikle meg selv, mine sanser og mine korreksjoner for å kunne forstå én virkelighet, deretter den andre, den tredje og så videre. Hver eneste gang vokser egoet mitt fra nivå null til det første, andre, tredje og fjerde nivået. Jeg korrigerer min egoisme og oppnår giverkraften gjennom dette.

På denne måten inkluderer jeg alle virkelighetene inni meg selv. Tidligere oppfattet jeg det som at de eksisterte utenfor meg, men nå har jeg tatt dem tilbake, inn i mine indre ønsker.

Fra første del av Morgenleksjonen 8/4/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål