Den daglige kabbalaleksjonen 15.04.2011

Rabashs skrifter, Dargot HaSulam “The Need for the Action from Below”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Påske, “BeShalach (When Pharaoh Had Let the People Go,” “Pharaoh’s Merkavot [Chariots/Structures] and His Army),” Avsnitt 260
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Forklaring til artikkelen “Preface to the Wisdom of Kabbalah,” Avsnitt 11, Leksjon 5
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Rav Yehuda Ashlag, “Love of Friends”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål