Egypt finnes mellom oss

Spørsmål: Hva kan vi hente fra prosessen med flukten fra Egypt når det gjelder vårt daglige indre arbeid?

Svar: Vi må kun strebe etter én ting: samhold i gruppen. Gruppen er en mini-menneskehet. Vi kan ikke handle på et globalt nivå med det samme, blant menneskemassene, men i gruppen kan vi derimot finne ut av alle prinsippene for menneskelig samhold.

Der vil vi avdekke alle tilstandene: ”nedturen til Egypt”, ”nedsenkingen i Egypt” og ”flukten fra Egypt”. Vi føler hatet mot Farao (egoet vårt), utfordringene som han gir oss og granskingen av vår natur.

Alt dette granskes på ett sted: i min tilknytning til vennene. Jeg trenger gruppen, ”vennene” mine, siden jeg ikke klarer å oppnå kjærlighet til hele verden. For meg representerer gruppen hele menneskeheten, og i gruppen kan jeg finne fram til alle mine interne kvaliteter.

Hver gang jeg prøver å knytte meg til vennene, oppdager jeg knusningen inni meg, hatet og avvisningen fra de andre og utfører nye, indre granskinger. Det kan være at disse granskingene fremdeles tilhører arbeidet ”i Egypt” eller til og med ”før” det. Dette har ingen betydning.

Vi klarer ikke å avdekke disse fasene til fulle. I det store og det hele er det slik at vi ikke klarer å se noe tydelig før vi forlater Egypt. Først etterpå vil vi begynne å forstå nøyaktig hva vi har gjennomgått. Dette arbeidet skjer tross alt i mørket, under det egoistiske ønskets styre, når vi på et vis prøver å leve i det, sammen med det eller imot det. Det er derfor disse granskingene er uklare for oss.

Fra del to av Morgenleksjonen 13/04/2011, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål