Fyll koppen

Spørsmål: Hvorfor der det nødvendig med forberedelse om det er slik at flukten fra Egypt skjer brått?

Svar: Disse to tingene har ingenting med hverandre å gjøre. Forberedelse er nødvendig for at jeg skal klare å oppnå fullkommenhet. Jeg må føle en mangel for dette. Vi flykter tross alt fra Egypt ved hjelp av våre ønsker og ikke med våre føtter, fra ett ønske som går inn i et annet.

Om jeg ikke har behov for en ny tilstand, betyr dette at jeg ikke har forberedt meg selv til flukten fra Egypt. Jeg må ønske å oppnå giverkraften i så stor grad at dette er det eneste jeg ser foran meg. Dette er alt jeg ønsker: La giverkraften samle oss som én helhet.

La oss alle løse oss opp og smelte sammen til en helhet uten forskjeller: Ingen lever alene, og det finnes kun én felles giverkraft. Da vil det øvre lyset fylle oss.

Har jeg et behov for dette? Om jeg ikke har det, er jeg ikke klar for flukten fra Egypt. Det er mulig at jeg da fremdeles ikke føler at jeg befinner meg i eksil, og at jeg ikke har fullført ”syv magre år”. Alt er fint for meg, studiene med gruppen, felles måltider, pikniker, kongresser… Først når denne tilstanden blir uutholdelig, det vil si når vi må knytte oss sammen med hverandre og dette vil bli en forløsning for oss, forbereder vi oss på flukten fra Egypt.

Spørsmål forts: Hvorfor flykter vi da så brått?

Svar: Mennesket kan ikke i forkant vite når koppen med hans innsats vil bli fylt. Det finnes ingen tid innen spiritualitet. Så snart koppen er fylt, så snart du har utført arbeidet med dine ønsker så mye som er nødvendig, vil du øyeblikkelig oppleve et sprang og du vil oppnå handlingen: flukten fra Egypt. Selv like før dette skjer, vil du ikke vite at koppen er like ved å bli fylt. Det er heller motsatt, det foregående øyeblikket vil oppleves som om du er så langt borte fra forløsningen som det er mulig å komme: Egypts mørke og katastrofer skyller over deg…

Fram til dette øyeblikket sammenligner du deg med Farao, helt til du bryter med han. Derfor opplever du hver eneste nedtur som intens og tung, og du ser ingen mulighet for å komme deg ut av denne stormen. Hver eneste nedtur viser deg bare hvor svak og uskikket du er.

Midt i dette mørket vil du plutselig avdekke denne kraften, og ved å bruke den vil du kunne flykte fra Farao. Mørket avdekkes for deg, og dette hjelper deg til å flykte. Så snart ønsket avdekkes, vil forløsningen øyeblikkelig begynne.

Fra del fire av Morgenleksjonen 10/04/2011, Preparation to Going Out From Egypt

Kommentarer / Spørsmål