Den daglige kabbalaleksjonen 22.12.2010

The Book of ZoharIntroduction: “BeHibaraam (When They Were Created) – BeAvraham (In Abraham),” Avsnitt 45
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of ZoharIntroduction: “Vision of Rabbi Chiya,” Avsnitt 48, Leksjon 1
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 3Del 8, Avsnitt 31, Leksjon 17
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Baal HaSulam, “Beit Shaar HaKavanot,” Avsnitt 93
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Rav Yehuda Ashlag “Peace in the World,” Leksjon 3
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål