Den daglige kabbalaleksjonen 23.12.2010

The Book of ZoharIntroduction: “Vision of Rabbi Chiya,” Avsnitt 51, Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 3Del 8, Avsnitt 31, Leksjon 18
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Baal HaSulam, “Beit Shaar HaKavanot,” Avsnitt 102
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Rav Yehuda Ashlag “Peace in the World, Leksjon 4
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål