Det er på tide å bygge en ark

Spørmål: Hvordan kan vi slippe unna de truende naturkatastrofene? Hva kan vi gjøre?

Svar: Du må sannsynligvis bygge en ark slik som Noa gjorde, og gjemme deg i denne. ”Noas ark” er Bina, den givende egenskapen. En person går inn i den, og dette redder han da han er beskyttet på alle kanter akkurat som et barn i mors mage.

Bina trekker Malchut opp i seg, og beskytter den fra grelle lys, Gevurot (mot, styrke), slik som tyfoner og branner. Alle katastrofer er uttrykk fra lyset Hochma (kunnskap) som ikke er kledd inn i lyset Hassadim (barmhjertighet).

Et slag oppstår når lysets kraft kommer direkte, og ikke i følge med kjærlighetens og barmhjertighetens lys (Hassadim). I stedet for å omfamne deg, slår det deg.

Det samme lyset omfamner deg når det er kledd inn i lyset Hassadim, men uten det vil Hochma slå deg. Alle våre korrigeringer skjer derfor for å tiltrekke seg lyset Hassadim, kraften fra Bina.

Fra del fire av Morgenleksjonen 19/12/10 ”A Handmaid that is Heir to Her Mistress”

Kommentarer / Spørsmål