Den daglige kabbalaleksjonen 28.04.2011

Rabashs skrifter, “What Is the Manner of Sufferings in the Work”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Mishpatim” og “The Grandfather,” Avsnitt 27
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Vol. 1, Del 1, Avsnitt 3
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Baal HaSulam, “The Acting Mind”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål