Nøkkelen er å tenke på samhold

Spørsmål: Hvordan kan jeg lære meg til å gjøre intensjonen viktigere enn forståelsen av teksten når vi studerer kabbalistiske kilder i gruppen eller nå jeg leser dem for meg selv?

Svar: Når jeg leser for meg selv må jeg også tenke på at vi alle er knyttet sammen. Det er som om jeg dykker ned i vårt felles ønske som knytter oss alle sammen til én helhet, der vi alle lever i samhold selv om vi ikke føler det.

Jeg prøver å holde meg på det samme nivået. Ved å være sammen med alle innenfor det systemet som knytter oss alle sammen, der vi alle deler det samme ønsket og den samme energien, ønsker jeg å føle at det ikke finnes ulikheter mellom de andre og meg selv.

Når jeg leser teksten, prøver jeg å trenge inn i dens essens så mye som mulig, og det viktigste er å ikke bryte det indre samholdet som finnes mellom oss. Om jeg må gi 99% av styrken min for å kunne tenke på vårt samhold, er det nettopp dette jeg må gjøre. Da bruker jeg kun 1% på å forstå hva jeg leser. Noen ganger vet jeg ikke en gang hva jeg leser om: Så store er forstyrrelsene som blir gitt meg.

Jeg må uansett ikke bekymre meg for det faktum at jeg ikke klarer å gjenfortelle det jeg nettopp har lest. Nøkkelen er å ha et ønske om å knytte seg til alle mens øynene mine følger bokstavene. Dette er nok for at teksten skal kunne påvirke meg.

Jeg ønsker spesielt å vektlegge dette: Det viktigste du gjør er å tenke på samholdet oss i mellom, og først da vil du kunne lese og forstå teksten i den grad det er meningen.

Fra leksjon 2, WE-kongressen 2/4/2011

Kommentarer / Spørsmål