Når boken leser deg

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hva er det vi venter på og hvilke forventninger har vi fra boken Zohar under leksjonen?

Svar: Jeg kjenner ikke til noen annen bok som er mer malerisk, vakker og romantisk enn boken Zohar. Den griper tak i alle egenskaper og følelser et menneske har og spiller på disse strengene.

Der er forskjellige typer litteratur; lyrikk, romaner, historiske og vitenskapelige bøker. Men forfattere av disse bøkene kan ikke uttrykke mer enn det svært begrensede som finnes på vårt materielle nivå. Ordene våre er heller ikke istand til å formidle noe annet.

Men når du leser Zohar ordner du ditt indre i henhold til hva boken sier. Boken åpner opp en dør inn til deg selv for deg. Og dypt der inne gir den deg liv, maler et bilde, gir et eksempel på det som står skrevet med ord og bokstaver.

Ingenting i denne virkeligheten kan sammenlignes med boken Zohar, ingenting annet når høydene av kunstnerisk nivå den ble skrevet med. Boken Shamati rører ved noe inni deg, The Study of the Ten Sefirot og Gemara har også en viss effekt på deg. Og du kan lese Shulchan Aruch  (lovens kode) og føle den indre bevegelsen i henhold til det gjensidige samarbeidet mellom lys og beholdere. Men alt dette er «prosa» sammenlignet med Zohar, sammenlignet med dens «lyrikk» blandet med enestående følelser.

Og Baal HaSulam, med sin kommentar, gikk inn i flyten av Zohar og knyttet seg til sjelene som skrev den. Når jeg leser Sulam kommentaren, føler jeg mer og mer at den er et resultat av arbeidet til alle de ti forfatterne som skrev Zohar og i våre dager uttrykkes dette utelukkende gjennom Baal HaSulam. Det er som om de synger i kor, i et kapell, der de utfyller og fortsetter hverandre og hver av dem fortsetter med musikken og setter inn notene sine nøyaktig hvor de må være.

Slik er en virkelig bok; den er spirituell avdekkelse inni deg. Boken forbereder deg, rettleder deg, organiserer og fyller deg. Den gjør alt og du føler bare resultatet av hva boken gjør med deg.

Boken aktiviserer deg og lar deg gjennomgå en rekke tilstander. Du trenger ikke mer enn det. Den utvikler seg i deg, endrer deg og fører deg fremover. Alle delene av opptoget du føler inni deg kalles for boken. Det er ikke ark som er trykket i et trykkeri.

(124826)

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 6/1/14, The Zohar

 

Kommentarer / Spørsmål