Når en bekk til blir en elv

Spørsmål: Hva skal vi konsentrere oss om: det eksterne disseminasjonsarbeidet eller indre samhold?

Svar: Først må dere disseminere eksternt slik at menneskene får kunnskap om at krisen kan overkommes, at det i virkeligheten ikke er noen krise. Til sammenligning kan vi se på Rabbi Shimons fall før det avgjørende løftet som viste seg å være den fineste og ønskede tilstanden.

Denne krisen er ment til vårt beste. Om du bruker den korrekt, kan vi enkelt oppnå den beste tilstanden, helt fritt og uten problemer.

Nylig fikk jeg spørsmålet: ”Kan vi erstatte det menneskelige ønsket med noe som er større enn nødvendighetene for et normalt liv?” Det er i hovedsak det vi må forklare menneskene.

Krisen er virkelig til vårt beste. På den ene eller andre måten vil vi oppnå balanse mellom oss, balanse med naturen. Vi har ingen sted å flykte til: Enten vil matrisen til naturen, som kommer nærmere og nærmere, kutte oss i biter gjennom tvang og knytte oss sammen igjen som en ”blanding”, en felles ”deig”, ellers vi vil nærme oss dette frivillig, for å kunne endre oss selv og oppnå samhold. Forskjellen er enorm.

Om vi forstår denne bevegelsen på riktig måte, da er selvfølgelig krisen til det beste for oss. Vi kan endre et tragisk liv som truer oss og våre barn om til et vakkert løft. Vi må forklare dette til så mange mennesker som mulig.

Da kabbala ble spredt gjennom en liten bekk fra lærer til elev, var dette nok for at noen få mennesker med et høyt kunnskapsnivå skulle nå en maksimal, nøyaktig og klar oppnåelse. Denne bekken er nå derimot blitt til en stor elv som involverer hele menneskeheten. En global, helhetlig krise er på vei, og vi snakker ikke om å nå et høyt kunnskapsnivå innen læren og å kunne mange detaljer, men om bredde og tilgjengelighet.

Med dette i tankene skrev Baal HaSulam artikler som ”Avdekkingen av guddommeligheten”, ”Gjensidig garanti” og ”Frihet”. De gir grunnleggende informasjon, beskrevet på en skikkelig måte og ment for et bredest mulig publikum.

I vår tid eksisterer den samlede korreksjonskraften nettopp i massene, i de store folkemassene. Gjennom oss vil de forstå hva materien er, og vi vil forenkle livene deres gjennom å elske dem. Som svar gir de et dytt framover, og dette vil påvirke oss alle på en positiv måte. Det blir sagt i den forbindelse at nasjonene i verden vil bære oss til skaperens tempel, det vil si å løfte oss. De løfter oss spesifikt fordi vi gir dem denne metoden.

Fra Morgenleksjonen i Moskva 16/06/2011, Shamati #4

Kommentarer / Spørsmål