Naturen overgår logikken

Vi har vært vitne til et eksempel på hvordan verden kan endres. En halv million mennesker samler seg på allmenningen i nasjonens hovedstad og krever nytt styre. Deres protester forårsaker at styresmaktene kollapser. Er det noen som trodde at dette var mulig? Dette overgår jo tross alt all logikk!

Dette er et veldig godt eksempel på hva som kan skje med alle styresmakter. Om dette skjer med diktaturene i Øst-Afrika eller i Asia, så kan det helt sikkert også skje i Europa eller i USA. Det bare virker som om det ikke er mulig.

Vår natur avdekker i disse dager nye verktøy for å oppnå sosial endring, og dette vil føre til mye turbulens. Vi tenker: Hvordan kan mennesker snu fra et egoistisk konsumeringssamfunn, slik som i USA, til et samfunn basert på like muligheter for alle? Styresmaktene vil ikke klare å få dette til siden de er bundet av forpliktelsene til alle som støttet dem. De må gi dem den livsstandarden de ble lovet, og kan derfor ikke endre seg selv eller sin filosofi.

Når en halv million mennesker strømmer til gatene for å protestere, kollapser styresmaktene. Dette er ikke fordi de ikke har styrke til å slå ned på dette, siden diktatorene har nok makt til å knuse demonstrantene med et par bomber. De vil likevel ikke være i stand til å gjøre dette siden naturen allerede har endret seg, samfunnet har utviklet seg og vi går nye tider i møte. Det er enkelte ting mennesket ikke klarer å utføre, men han forstår ikke selv hvorfor.

Det er slik det skjer, og derfor har vi store endringer i vente.

Fra leksjon 2, WE-kongressen 2/4/2011

Kommentarer / Spørsmål