Nivået av «jomfruelighet»

Writings of Rabash, artikkel 29: ”Marrying a Virgin”: Hver gang mennesket tar imot en kone, vil han ta imot en jomfru som aldri har hatt en ektemann. Han har med andre ord aldri benyttet denne Malchut og hun må alltid være en ny kone. I det spirituelle arbeidet kalles Malchut ”kongeriket i himmelen” som mennesket må ta på seg på nytt hver dag. Han må se for seg at han nå begynner det spirituelle arbeidet, og ikke bry seg om noe av det som skjedde tidligere.

Skaperen skapte skapningen, og eksisterer sammen med den. Vi kaller dette den første tilstanden eller den uendelige virkeligheten. Skapningen oppfatter likevel ikke seg selv i denne tilstanden. Den ble bare skapt på denne måten, men den har ikke detaljerte oppfattelsesegenskaper bortsett fra én følelse. Derfor er den som det uorganiske nivået: en dråpe sæd som ikke har noen selvbevissthet.

Skaperens ønske er å lede skapningen mot forståelsen av hvem han er, slik at han kan oppnå likhet med han. Derfor er den sanne tilstanden skjult fra skapningen, og den begynner i stedet å oppfatte seg selv i den motsatte tilstanden. Denne fasen deler seg på sin side opp i flere deler: Skapningen ser sin egen eksistens på det uorganiske, organiske, bevegelige og kommuniserende nivået.

Du og jeg føler vår eksistens på det menneskelige nivået i denne virkeligheten. Vi føler likevel ikke at vi utviklet oss fra det uorganiske nivået. Vi føler ikke våre tidligere livssykluser på det menneskelige nivået, men opplever kun at vi eksisterer her og nå.

Hovedsaken er at hver eneste analyse må skje av seg selv. Mennesket i denne virkeligheten søker oppnåelse, samhørighet med skaperen, og utvikler seg til et nivå der han begynner å uttrykke sin del av skapelsen, hans holdning til skaperen.

Skaperen leder han til dette, gir han følelsen av tomhet i livet, mens han på den andre siden motiveres til å knytte seg til han og bli lik han. Slik vekker skaperen menneskets ønske på det første spirituelle punktet. Om mennesket forstår dette ønsket på riktig måte ved hjelp av korreksjonsmetoden, det vil si ved hjelp av vitenskapen kabbala, om han øker sitt lille ønske med hjelp av gruppen, løfter viktigheten av å bli lik skaperen og knytter seg til han, om han til slutt gjør sitt ønske likt skaperens ønske, da vil han oppnå et nytt nivå. Det opprinnelige punktet i han vokser for å bli Malchut.

På hebraisk betyr Malchut kongerike. Det kalles også ”kongeriket i himmelen” siden mennesket gjør Malchut lik Bina, himmelen. Det er slik den første tilknytningen mellom Malchut og Bina, mellom skapningen og skaperen, blir til.

For deretter å kunne gi mennesket mulighet til å utvikle seg videre, må alt han har hatt fra før viskes ut og han tar imot den neste delen av det egoistiske ønsket som må bli korrigert og gjort likt skaperen. Denne delen må ledes mot oppnåelse slik at han kan bli et menneske på et høyere nivå. Da vil ingen spor etter tidligere tilstander etterlates.

Om mennesket jobber på riktig måte, vil han hele tiden ta imot ”en jomfru til kone”. Da vil han enda en gang korrigere sitt ønske for å kunne gi, gjøre det likt skaperen og oppnå større likhet og nærhet til han. Når han fullfører denne fasen, vil oppnåelsen nok en gang forsvinne i han og mennesket mottar igjen et nytt, korrupt ønske som han enda en gang må jobbe med ved hjelp av gruppen. Han må løfte viktigheten av målet, øke sitt ønske og knytte seg sammen med de andre sjelene. Det er slik mennesket utvikler seg.

Han tar kontinuerlig imot en ny del av Malchut, en ”ny kone”. Om han jobber for å kunne gi og ønsker å bli lik skaperen, da vil alt som skjedde tidligere slettes fullstendig i den nye tilstanden og han har ikke noe å stole på fra tidligere erfaringer. Det er virkelig et nytt nivå, ”jomfruelighet”.

Fra første del av Morgenleksjonen 20/02/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål