Om du ikke lykkes her, vil du heller ikke lykkes andre steder

Jeg har ikke mulighet til å endre noe som helst om jeg ikke knytter meg til vennene mine. Mitt nivå på stigen er avhengig av i hvilken grad det er samhold mellom mine venner og meg.

Rabash skriver om dette i sin artikkel ”Purpose of Society – 2”. For å kunne oppnå samhold, må hver enkelt legge seg under de andre. Dette kan oppnås ved at hvert eneste menneske ser sine venners dyder i stedet for å fokusere på områdene der de ikke strekker til. En som tror at han er bedre enn sine venner, selv om det bare er i veldig liten grad, vil ikke klare å oppnå samhold med dem og dette vil derfor være et stort tap for han.

Noen mennesker tror at de ikke klarer å oppnå samhold i én bestemt gruppe, men at de vil klare å knytte seg bedre til en annen gruppe. De forstår ikke at dette ikke har noe med gruppen å gjøre. De blir bare vist det som er nødvendig for dem å bli gjort oppmerksom på i forhold til deres egen egoisme, og de vil ikke lykkes bedre ved å forflytte seg til et annet sted.

Kanskje du tror at hovedgruppen til Bnei Baruch med Michael Laitman er så utviklet og ”travel”, men ingen er skjermet. Om du begynner å utvikle seg, vil du kun møte mer og mer vanskelige spørsmål, problemer og utfordringer.

Rabash sa til meg da jeg var ny som student, ”Bli i din by og kom til meg for å studere. Du er ikke nødt til å flytte nærmere meg med det samme”. I to år reiste jeg fram og tilbake for å studere hos han, av og til to ganger pr dag.

Man må ikke tro at han har bedre muligheter i en annen gruppe, eller at det er lettere å knytte seg til andre venner. Om du ikke klarer det innenfor den gruppen du er del av, vil det å endre sted og omstendigheter heller ikke hjelpe deg. Jeg gir deg mitt ord på dette. Hvert eneste menneske får tross alt det som er hans ovenfra.

Det er ikke behov for å endre bosted eller jobb om det ikke er slik at du har alvorlige problemer med å delta under leksjonen. Uansett hvor mennesket er, så er det der han skal oppnå samhold med vennene. Om han klarer dette, da vil han bli ledet dit han er ment å være, både fysisk og spirituelt.

Fra leksjon 3, WE-kongressen 2/4/2011

Kommentarer / Spørsmål