På terskelen til avdekking

Spørsmål: Om vi befinner oss på det laveste nivået, og det ikke finnes noe lavere punkt som vi kan falle ned til, hvilke begivenhetsutviklinger er det da alle Baal HaSulams spådommer handler om når han skriver om muligheten for en tredje og fjerde verdenskrig etc?

Svar: Dette er kun en avdekking av vår tilstand, en avdekking av det onde, og ikke et fall nedover i gradene. Om vår tilstand til og med blir verre, vil det kun være en avdekking av ”syndere”, det vil si knuste Kelim (ønsker) eller Reshimot (informasjonsopplysninger) som til og med er enda mer ødelagte.

Etter knusningen i virkeligheten Nekudim er vi i et fullstendig knust Kli (ønske), men Reshimot blir likevel gradvis avdekket ut i fra det, steg for steg. Først blir de mest delikate Reshimot avdekket, og deretter vil de gradvis bli verre, helt til det siste og verste Reshimot er avdekket.

Vi er nå på det laveste nivået av dette ønsket, der det verste ønsket holder på å bli avdekket. Disse Reshimot tilhører det menneskelige nivået og de er svært tunge, og det er derfor de vanskeligste tilstandene nå blir avdekket.

Akkurat disse Reshimot kan derfor vekke oss til korreksjon, men om vi ikke avdekker dem på riktig måte vil det føre til store katastrofer. Dette er likevel ikke å anse som korreksjoner, selv om avdekking av det onde, sammenlignet med spiritualitet, vil være en avdekking, det å komme nærmere.

Vi er allerede i mørket. Om mørket begynner å bli lysere, betyr det at lyset allerede skinner og oppklarer det. Om vi ikke oppklarer noe som helst, vil dette være det verste som skjer.

Når lyset begynner å skinne på vår nåværende tilstand, begynner vi å se mørket. Å føle mørket er allerede det motsatte av lyset. På arameisk kalles ”natt” for ”Orta”, som kommer fra det hebraiske ordet ”lys”. Mørke er motsatt av lys, men lyset selv opplyser våre feil og det er derfor vi føler mørke. Dette er allerede avdekking.

Fra del to av Morgenleksjonen 22/12/10, Talmud Eser Sefirot

Kommentarer / Spørsmål