Påvirkningen fra omgivelsene når det gjelder beslutninger og hukommelse

Fra nyhetene (Weizmanns vitenskapsinstitutt): (30. juni 2011) – ”Hvor lett er det å forfalske hukommelsen? Ny forsking ved Weizmanns vitenskapsinstitutt i Israel viser at litt sosialt press kan være alt som skal til. Studiene som er offentliggjort i tidsskriftet Science avdekker et unikt mønster i hjerneaktiviteten når det dannes falske minner – noe som viser at det er en overraskende sammenheng mellom våre sosiale ”jeg” og hukommelsen.

Eksperimentet…ble gjennomført gjennom fire prosesser. I den første fikk frivillige se en dokumentar mens de satt sammen i små grupper. Tre dager etterpå kom de tilbake til laboratoriet, en om gangen, for å ta en hukommelsestest ved å svare på spørsmål om filmen. De fikk også spørsmål om hvor sikre de var på sine svar.

De ble senere invitert tilbake til laboratoriet for å ta testen enda en gang mens de ble skannet i en MRI-maskin (fMRI) som avdekket hjerneaktiviteten deres. Denne gangen fikk deltagerne også en ”livbøye”: Det ble lagt fram svar som tilsynelatende kom fra andre som hadde vært til stede under visningen av dokumentaren (sammen med bilder som minnet om sosiale medier). Blant disse fantes det feile svar på spørsmålene som de frivillige tidligere med stor selvsikkerhet hadde svart riktig på.

Forskerne fant ut at under påvirkning av ”samfunnsopinionen” endret deltagerne sine opprinnelige svar og ”tilpasset seg gruppen når det gjaldt svarene som var ‘plantet’, og ga feile svar i nesten 70 % av tilfellene.”

Tilpasset de seg bare de sosiale kravene som de plukket opp, eller endret også hukommelsen seg når det gjaldt minnene om hva filmen faktisk handlet om?

For å få svar på dette, inviterte forskerne deltagerne tilbake til laboratoriet for nok en gang å gjennomgå hukommelsestesten. De ble fortalt at besvarelsene som de tidligere hadde fått informasjon om at andre hadde levert likevel ikke var reelle, men tvert imot tilfeldige svar fra en datamaskin.

Noen av besvarelsene gikk da tilbake til de opprinnelige og korrekte versjonene, mens nesten halvparten forble feil, noe som indikerer at deltagerne baserte seg på falske minner som ble gitt dem tidligere i prosessen.”

Kommentar: Dette eksperimentet viser igjen hvor mye menneskene er avhengig av sine omgivelser. I henhold til kabbala, er det slik at man kun gjennom å velge sine omgivelser vil kunne endre seg selv for å bli lik andre. Gjennom å velge omgivelser kan vi endre oss selv slik at vi oppnår likhet med skaperen. Se Baal HaSulams artikkel ”The Freedom” for mer informasjon om dette.

Kommentarer / Spørsmål