Unionen av egoister er ond for hele verden

Kronikk (Steven Staples, leder for Rideau Institute on International Affairs, Canada): “De økonomiske forskjellene i verden er voksende: flere konflikter og borgerkriger kommer for dagen. Det er viktig å se en sammenheng mellom disse to situasjonene.

Talsmenn for en global integrering av økonomien hevder at globalisering gir fred og økonomisk utvikling i landene i den tredje verden. De hevder at ”alle båter løftes av tidevannet” når investorer og bedrifter går med høyere og høyere overskudd. Det finnes likevel få klare bevis på at dette er tilfelle, og betydelige bevis på at det motsatte er tilfelle…

Økonomiske forskjeller mellom nasjonene på nord- og sørsiden av jordkloden har blitt verre, ikke bedre. Massemedia forenkler ofte årsakene bak krigene, og hevder at de er utløst på grunn av religiøse eller etniske forskjeller. Det er tilfelle at slike forskjeller har blitt brukt i konflikter, men en mer grundig undersøkelse viser likevel at den underliggende årsaken til de fleste konflikter dreier seg om økonomi…

Globalisering fører til en global økonomikrig, og skaper vilkår for ufattelige mengder av tapte liv. Mange forfattere og forskere har dokumentert at menneskeretter, sosial rettferdighet, miljøstandarder og demokrati lider under globaliseringsprosessen.”

Min kommentar: Globaliseringen i seg selv er ikke et gjennombrudd, men den er en demonstrasjon på samhold i vår verden, at vi alle er fullstendig avhengige av hverandre. En union med tyver (egoistiske land) er ond, både for dem og for hele verden. Det er derfor krisen fortsetter. Globalisering viser oss at det kun finnes én løsning: en endring i vår natur gjennom å utdanne et helhetlig menneske. Dette vil føre til endringer når det gjelder den globale økonomien og de sosiale forholdene.

Kommentarer / Spørsmål