Plassen der vi er én helhet

Spørsmål: Hva er dråpen som må fullføre mitt ønske slik at det kan leges det og lede meg i riktig retning?

Svar: Ditt ønske er kun ditt ønske når det er knyttet sammen med andre ønsker. Det er der hele problemet ligger: Vi er ikke knyttet tett nok sammen. Individuelle krefter finnes i overflod, mens det er mindre av felles krefter gjennom samhold.

Alle leser alle bøkene, kjenner til alle de snedige ideene, forstår kildene, jobber i gruppen, sprer læren om kabbala og deltar på kongressene. Spørsmålet er likevel: Bygger vi plassen der vi kan avdekke vårt høyere nivå? Denne plassen er vårt helhetlige ønske. Helheten av ønsker er plassen der vi finner den framtidige virkeligheten. Har vi en slik plass? Føler vi oss knyttet sammen internt slik at vi gjennom vår enhet kan avdekke skaperen?

Det er nettopp dette vi mangler; Det er der vi ikke legger ned nok innsats. Vi trenger et intenst område, intensitet blant oss, en lengsel mot tett samhørighet. Kun inni det, innenfor dette området, vil vi avdekke skaperen.

Alle bærer i seg enorme krefter; alle er fulle av lure ideer og yter en ærlig innsats, men vi mangler fremdeles samhold. Vi har ikke utført nok arbeid for å kunne skape plassen vi trenger.

Alle sjelene reiser seg til Malchut i virkeligheten Atzilut, og lyset faller ned mot den ovenfra. Det er spesielt Malchut som tar imot vår bønn (MAN), en totalsum (Ʃ) av våre ønsker som kun er rettet mot samhold. Det er dette vi trenger. Individuelle rop løftes ikke til Malchut i Atzilut, og blir nytteløse henvendelser. Den forventer et felles ønske siden spiritualitet avdekkes i tilknytningen mellom menneskene.

Derfor blir det sagt at det minste flertallet er to. Selv to, du og jeg, og samholdet oss imellom er nok. Om vi skaper en slik tilknytning som er motivert av ønsket om å finne skaperen, vil det bli plassen for hans avdekking.

Det er problemet. Om du ikke jobber med samhørigheten, vil ikke dine krav bli akseptert. Du må stå til rette for to spørsmål:

  1. Studerte du Toraen? Strebet du med andre ord mot å elske andre like mye som du elsker deg selv, slik det øvre lyset gjør, det som blir sett på som ”Toraen”? Lengtet du etter å etablere et samhold med andre og å lære å elske? Det er det som blir sett på som ”å studere Toraen”.
  2. Forventet du forløsning? Til tross for dine anstrengelser har du med andre ord ikke oppnådd noen resultater. Forventet du det likevel? Reiste du MAN for korrigering? Forløsning kommer tross alt fra skaperen umiddelbart.

Disse to vilkårene er obligatoriske for oss å imøtekomme. Det finnes ingen annen løsning. Det handler ikke om den enkeltes krav, men om lover. Det finnes to krefter i virkeligheten: den givende egenskapen og egenskapen om å ta imot. Samholdet mellom dem former hele skapelsessystemet av årsak og effekt for oss.

Jeg kan ikke kreve noe fra loven, naturen, siden jeg er en del av denne helheten. Læren om kabbala forklarer oss hvordan vi kan bruke disse naturkreftene på riktig måte.

Fra del fire av Morgenleksjonen 18/04/2011, Baal HaSulams Letter 10

Kommentarer / Spørsmål