Den daglige kabbalaleksjonen 26.04.2011

Baal HaSulam, Shamati #1 “There’s None Else Besides Him,” Leksjon 1
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 1, Avsnitt 1
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Baal HaSulam, “Disclosing A Portion, Covering Two”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål