Vedrørende virtuelle kongresser og ekte samhold

Spørsmål: I lys av den forestående kongressen i Moskva sa du at det nå er på tide at vi blir vant til virtuelle kongresser, og at vi føler et enda større samhold når vi sitter foran våre dataskjermer. Hva betyr dette?

Svar: Kongresser er et sprang fremover i vår utvikling. I tillegg til kongressene må vi opprettholde samholdet mellom oss hver eneste dag, og hele tiden forbedre det. Takket være kongressene skaper vi samholdsimpulser, og i løpet av intervallene mellom dem er det helt avgjørende at vi klarer å opprettholde et permanent samhold og at vi dag for dag styrker det.

Vi har ikke noe annet valg: Vi må oppnå en ”rund”, global og helhetlig verden. Det finnes ingen flere ord. Vi kan ikke bryte samhørigheten etter en tre-dagers kongress; Samhold må ligge til grunn for verdens daglige agenda. Det er dette som kreves av oss.

Vi må derfor dyrke slike forhold oss imellom slik at vi kan opprettholde samholdet til og med virtuelt, uten at vi ser og hører hverandre. Det er derfor internett ble skapt: Det er ment å hjelpe hele verden til å knytte seg sammen i en helhetlig samhørighet, og bevege seg fra den fysiske, virtuelle virkeligheten til den spirituelle, og dette skal vi bruke dette mediet til.

Jeg foreslår derfor at våre framtidige kongresser bør være små, der ca tusen til to tusen venner fra samme område samles. Resten vil delta sammen med dem virtuelt, og dette vil ikke være begrensende for dem i det hele tatt. Det er tvert imot slik at alle eksisterer i en kollektiv tilstand, og at de ”virtuelle” deltagerne ikke vil oppleve det minste problem med å knytte seg til deltagerne via den fysiske nettsiden.

Dette vil tillate oss å gjennomføre mange kongresser pr år, og vi vil i tillegg være i stand til å opprettholde det ubrytelige båndet hver eneste dag gjennom hele året. La oss slutte å bruke så mye penger på to store kongresser hvert år, kongresser der vi uansett opplever et fall tilbake til den forrige tilstanden. Jeg ønsker å overføre viktigheten fra den fysiske til den interne kongressen, og fra sistnevnte til den daglige samhørigheten. Det er utrolig viktig. Vi vil ellers ikke være i stand til å bygge plassen der skaperen avdekkes mellom oss.

Fra del fire av Morgenleksjonen 18/04/2011, Baal HaSulam’s Letter 10

Kommentarer / Spørsmål