Farao og skaperen

Spørsmål: Hva kan vi lære av Farao?

Svar: Farao kan lære oss lojalitet mot skaperen. Han fullfører sin oppgave til punkt og prikke, trofast og flittig. Han er så livegen mot skaperen at det er vanskelig å finne hans make.

Vi har med en mekanisk lov som finnes skjult i naturen å gjøre. Ved hver eneste vei og hvert eneste nivå, i ethvert molekyl og atom, i hver eneste kombinasjon og hvert eneste forhold kalkulerer det hvordan det kan ta til seg alt det bare makter. Det er et unikt, internt program som jobber i hver eneste partikkel av skaperen, hvert eneste system og hver eneste kombinasjon.

Det er dette ”Farao” er: noe felles, allmektig og tilstedværende i hvert eneste ønske, i hele den skapte virkeligheten. Den overlater ikke en eneste partikkel i skaperverket til seg selv et eneste sekund. Blant stjernene og galaksene, i vår virkelighet og i alle de andre virkelighetene, finnes dette universelle, helhetlige programmet. Dette må vi lære fra Farao: En utholdende, kompromissløs tilnærming til våre ansvarsområder.

Som erstatning for det gamle programmet, må vi forsikre oss om at vi har installert det nye. Denne oppgraderingen berører Farao: Vi jobber med han og finner han slett ikke ubrukelig. Spirituelle oppgraderinger installeres alltid over allerede eksisterende støtteprogrammer. Vi jobber med Farao, med vårt ønske om å få, erstatter den egoistiske intensjonen med en altruistisk, mens Faraos ønsker forblir som før.

Vi har allerede intensjonen og ønsket om å ta imot, og dette er et forhåndsinnstilt og aktivt system: det er dette som eksisterer. Da endrer vi denne intensjonen om til giverkraft mens vi beholder ønsket om å få. Slik kommer vi ut i den spirituelle virkeligheten, den som vil forbli.

Under ligger Farao, over finnes skaperen og de er motsatt av hverandre. Overgangen blir gjort ved hjelp av lyset.

Fra del fire av Morgenleksjonen 22/04/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål