Den daglige kabbalaleksjonen 27.04.2011

Baal HaSulam, Shamati #1 “There’s None Else Besides Him,” Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Mishpatim (Ordinances), These Are the Ordinances,” Avsnitt 1

Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Volum 1, Del 1, Avsnitt 3
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Baal HaSulam, “Disclosing A Portion, Covering Two,” Start with: “I should add…”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål