Romansen rundt den spirituelle bygging

thumbs_laitman_214

Spørsmål: Hvis vi fortsatt ikke har nådd spirituell åpenbaring og kun studerer, utfører vi spirituelt arbeid eller ikke?

Svar: Du utfører spirituelt arbeide fordi du ønsker å oppnå spiritualitet, selv om du enda ikke har oppnådd dette. Det ligner en person som bygger et hus. Det er mulig å bygge det over 20 år, men du er opptatt av å bygge et hus. Du har et mål om å oppnå spiritualitet og du avanserer å nærmer deg det helt til du kommer frem og trer inn i spiritualitet. Selv om det tar 20 år, så hva er problemet?

Spørsmål: Hva er viktigst: å studere og forberede seg på oppstigningen mot spiritualitet, eller å være i spiritualitet i seg selv? Når du sier at skaperen elsker oss mer når vi forbereder oss og ikke at vi er i spiritualitet i seg selv?

Svar: Ja, så lenge du forbereder deg selv, gjør du en innsats som en baby, som et lite barn vet du ikke helt hva det er du beveger deg mot. Nettopp på det skjulte stedet har du flere muligheter til å aktivere og avsløre din holdning til skaperen, “troens kraft.” Som i vår verden er vi mest berørt av og nyter mer fra et lite barn.

Det er ikke slik i spiritualitet og likevel er det sjarmen av denne naiviteten, fra denne lojale lengselen som overholdes mellom rot og gren. Den største belønningen kommer og er et resultat av hans innsats i den tiden av hans periode av fortielse (skjulthet) i løpet av de 20 årene.

Vi tror at denne forberedelsesperioden er tapt tid og vi ønsker å unngå det for å komme inn i spiritualitet så fort som mulig og å virkelig begynne å jobbe i full forståelse. Vi forstår ikke at det er nettopp disse årene som er så verdifulle. Her er problemet da kun den som virkelig har et ekte ønske om å forbli, forblir, der de andre forsvinner.

Spørsmål: Hva er et ekte ønske?

Svar: Et ekte ønske kalles et Reshimo som er ment for korreksjon, avhengig av sjelens rot.

Spørsmål: Men alle ønsker å krysse Machsom?

Svar: Selvfølgelig ønsker alle dette. Men man kommer for å studerer to ganger i uken, som deg. Andre kommer hver dag. Det er de som ser på fotball om kvelden, og det er andre som går ut for å formidle.

Spørsmål: Hvordan kan jeg forårsake det ekte ønsket du snakker om til å dukke opp i meg?

Svar: Med hjelp fra miljøet

Spørsmål: Men jeg befinner meg allerede i et slikt fint miljø. Hva mer kan jeg gjøre?

Svar: Du må integreres med det slik at dere vil bli en hel uten noen forskjeller. Dette kalles å være som en mann med ett hjerte. Og her er alle problemer. Du lover deg selv å gjøre det hver gang, men når muligheten kommer, sniker du deg vekk. Men med det, hvis du bare blir og studerer, vil tiden gjøre sitt arbeide.
Fra 3 del av: Daily Kabbalah Lesson 3/5/14, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål