Så merkelig å gi til seg selv

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvorfor kalles arbeidet med å oppfylle andres ønsker for «intensjon?»

Svar: Det kalles «intensjon» fordi jeg bruker meg selv med alt jeg har, for å oppfylle en annens ønske.

Jeg kan bare arbeide med ønsker. En type arbeid er forberedelse av Kelim: dette er å gi med hensikt å gi, Binas nivå. Og vi har direkte spirituelt arbeid, å ta imot med hensikt å gi.

Men jeg arbeider bestandig med ønsker. Hvis jeg arbeider med mine egne ønsker, kalles det «med hensikt å motta», og hvis jeg arbeider med andres ønsker, kalles det «med hensikt å gi.»

I begge tilfeller utføres arbeidet med ønsker og intensjonen viser til beste for hvem det er jeg arbeider: for å få eller for å gi. Intensjonen er arbeidsplanen min. Med intensjon om å gi vil si at jeg arbeider med en annens ønske over mitt eget og bruker alle mine evner for å hjelpe ham/henne med å realisere seg selv.

Men ønskene hans/hennes er egentlig mine egne. Jeg har bare øynene fulle av støv og er ikke istand til å se at de er mine og at alt dette er meg selv. Så jeg prøver å oppfylle disse ønskene som tilsynelatende er fremmede for meg, men egentlig realiserer jeg meg selv. Etterpå ser jeg at alt dette er mitt eget. Så hvorfor måtte jeg arbeide med å gi på en slik merkelig måte? Det var forat jeg skulle få behov for å skape en relasjon med en annen og egentlig føle skaperen gjennom ham/henne.

(130887)

Fra forberedelsen til dan daglige kabbalaleksjonen, 24/3/14

 

Kommentarer / Spørsmål