Samhold som en beholder

Spørsmål: Kan vi beskrive skaperen som en samholdskraft, og bruke samholdet mellom vår kropps organer som et eksempel i vårt arbeid med å spre læren om kabbala?

Svar: Nei, samhold er et verktøy, ikke sluttresultatet. Alle kroppens organer er loddet sammen, jobber mot balanse og utfyller hverandre. Hver og en av dem utsletter seg selv for å oppnå samhold og for å tjene de andre.

På grunn av dette blir kroppen som et helhetlig system, et system som vekker en spesiell kraft som tilhører en høyere dimensjon: livskraften. Dette er ikke bare en materiell eksistens på det bevegelige nivået, men en høyere eksistenstilstand: oppnåelsen av kroppens helhet og mening.

Hvor kommer den fra? Opprinnelig falt alt gjennom de fire fasene til det direkte lyset, fra rotfasen til den fjerde fasen. Gjennom oppnåelsen av samhold løfter den fjerde tilstanden seg til kraften som skapte denne helheten fra begynnelsen av, det vil si at den går tilbake til sin rotfase.

Dette er en universell regel: Ved å fullføre et lavere nivå, vil du oppnå begynnelsen på det neste. Det er derfor vi oppnår en høyere kraft når vi knytter oss sammen. Helhet er en beholder, og kraften vi avdekker er skaperen.

Fra del fire av Morgenleksjonen 3/5/2011, Viktigheten av å spre læren om kabbala

Kommentarer / Spørsmål