Sannhetsøyeblikk

Spørsmål: Hvordan takker jeg skaperen for små spirituelle avdekkinger?

Svar: De vil øyeblikkelig oppnå stor verdi i mennesket siden dette aldri har skjedd han før. Jeg har aldri tidligere løftet meg over meg selv, men nå føler jeg at jeg har løftet meg over egoismen min, og anser dette som en ekte skatt.

Hvor kommer denne holdningen fra? Fra lyset. Det er helt klart at det ikke er jeg som gjør den korrekte analysen. Når jeg opplever en opptur foretrekker jeg å holde meg til sannheten, noe som er en naturlig reaksjon på denne opplevelsen.

Fra første del av Morgenleksjonen 23/01/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål