Sjelens unnfangelse

laitman_572_03 Individuell adgang til høyere sfærer.

Vi lever i det 21. århundre. Imidlertid er mange mennesker besatt av ideen om at det finnes en «kanal» som forbinder oss med den øvre virkeligheten. Mange «medier» og andre typer overnaturlig kommunikasjon erstatter seanser.

Entrepenører signerer ikke avtaler uten å konsultere med sine personlige «medier» og «spåkoner.» Veletablerte og ressurssterke mennesker som handler med milliarder av dollar og besitter økonomisk og militær makt og er opptatt med vitenskapelig forskning … tror fortsatt at det er en sjanse for kontakt med den øvre kraften, å kjenne fremtiden, og få «privat» informasjon fra «pålitelige» kilder.

Vi kan alle bli svake for slike ideer,  fordi vi ikke kjenner eller forstår den verden vi lever i.

På dette punktet, gir kabbala oss en sjanse til å forstå den skjulte delen-den spirituelle verden. «Forståelse» danner et nytt sett med sensorer som er utenfor de vanlige fem kroppslige sansene. I tillegg til våre nåværende «dyriske» opplevelser, kan vi utvikle kvalitativt forskjellige organer av syn, hørsel, og sanser for smak, lukt og berøring som er kalt: Keter, Hochma, Bina, Zeir Anpin og Malchut.

Med deres hjelp, vil vi oppfatte virkeligheten utover våre kroppslige sanser. Følelsene som vi opplever gjennom nye sensorer kalles «sjelen».

Omdirigering av vektoren

Spørsmål: Hvilken bestemt del av meg vil oppfatte den nye virkeligheten?

Svar: Denne delen finnes ikke ennå i deg. Den må skapes.

I dag gjenspeiles bildet av denne verden og alt som omgir oss, vårt ønske om å få. Det er en evig streben etter å nyte det som opprinnelig ble bygget i hver enkelt av oss. Det finnes ingenting annet enn denne lengselen! Vi streber etter å nyte alt vårt mottakerønske er i stand til å føle.

I de fem kroppslige sansene, oppfatter vi alt materie: universet, jorden, familie, venner, kolleger, osv.

I tillegg til dette er vi i stand til å skape noe nytt, det vil si fem ekstra oppfattelsesorganer som ikke opptrer i kraften av mottak, ikke i ønsket om å få nytelse, men i ønsket om å gi nytelse, å elske, å skjenke, å ta vare på andre.

Hvis vi får det nye ønsket og begynner å utvikle det, så får vi plutselig se at det, i likhet med de materielle ønskene, er basert på våre fem sanser. Men de er alle rettet utover for å elske og gi, mens våre nåværende sanser er rettet innover.

Poenget her er at våre nye eksternt orienterte følelser ikke er gjensidig forbundet med oss. Den givende vektoren, det eksternt rettede arbeidet gjør oss istand til å føle og avdekke den øvre, spirituelle verden. Det kalles «sjelen».

Vi oppfatter det fysiske, kroppslig livet i våre fem egoistiske sanser, mens vi i vår streben etter å gi og elske anerkjenner den spirituelle eksistensen.
[153539]
Fra KabTV`s «A New Life» 29/1/15

Kommentarer / Spørsmål