Å skape en verden av ønsker

Dr. Michael LaitmanDet utrolige systemet kalt Jetro er en del av det altomfattende spirituelle systemet som inkluderer egoistiske attributter samt flere altruistiske egenskaper som er helt motsatt dem.

Sammenhengen mellom Jetro og Moses ble opprettholdt gjennom Sippora og barna.

Spørsmål: Hvorfor fikk Moses tillatelse til å gifte seg med Sippora, Jethros datter? Var det fordi nasjonen ikke var delt inn i stammer ennå?

Svar: Vi må ikke se på det fra et perspektiv av splittelse. Alle de bibelske figurene gjennom historien tok koner fra fiendtlige stammer. Jakob, for eksempel giftet seg med Rakel og Lea som var døtre av hans største fiende, Laban.

Jetro velger heller ikke å ta side med Moses, men det er en veldig klar sammenheng mellom dem siden Jetro er totalt oppslukt i Farao (egoet) med den ene foten, og takket være det, kan koble seg til Moses.

Spørsmålet er hva Moses gjorde sammen med Jetro i førti år. Hvorfor trengte han dette mellomnivået? Førti år er nivået av Bina på alle nivå.

Etter å ha studert førti år med Farao, tilbringer Moses de neste førti årene med Jetro og først da  tilbringer han det samme antall år med nasjonen Israel.

Spørsmål: Hvis Farao er studiets høyeste nivå, hvorfor må han lære av Jetro etterpå?

Svar: Det er for å lære hvordan du endrer deg til egenskapen å gi. En sann forbindelse dannes mellom motsatte egenskaper, akkurat som tilfellet var med Jakob og Labans døtre. Videre, Jakob hadde konkubiner og tjenere som også hadde  barn. Dette kan synes uklart og rotete, men slik er det verdenen av ønsker skapes og hvor tett de henger sammen.

Ruth, mor til kong Davids dynasti, tilhørte Moab, som var en nasjon som hatet israelerne. Davids arving er Messias, Davids sønn, som vil bringe hele verden til samhold mange år senere ved endetiden.

Et vanlig menneske ser ikke hele bildet, ser ikke begynnelsen og slutten, inngangen og utgangen av dette systemet. Han forstår ikke hvorfor det lukkes på denne måten, men det integrerte systemet lukker seg akkurat slik.
[153901]
Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book» 5/21/14

Kommentarer / Spørsmål