Speilet

Mennesket må forstå at hans holdning til gruppen er som et speil der han ser seg selv, og at dette speilet ikke lyver. Når vi jobber med å spre læren om kabbala, kan det til og med hende at vi kjefter på hverandre fra tid til annen. Hovedessensen ligger likevel i ens personlige holdning til vennene, som viser ens mer eller mindre riktige, eller helt feilslåtte, tilnærmingsmåte.

Jobb derfor med den eksterne gruppen eksternt, og med den interne gruppen internt. Det er slik det må fungere.

Fra første del av Morgenleksjonen 27/12/10, «What is A Big or Small Sin in the Work”

Kommentarer / Spørsmål