En ark for gruppen

Spørsmål: Hva er en ”flod” for gruppen?

Svar: Om gruppen som helhet ikke klarer å overkomme sitt stadig økende ønske, om vennene har oppnådd hat og ikke klarer å overkomme det, betyr dette at de drukner i vannet fra floden.

Når de føler at floden nærmer seg og at kreftene kommer over dem (Gevurot), må de sette inn en felles innsats for å bygge en ark, det vil si å uttrykke en felles givende kraft for å kunne reddes fra hvert eneste menneskes individuelle egoisme og det felles hatet. Det er akkurat slik forfatterne av boken Zohar satt og studerte, følte hat for hverandre og siden avdekket kjærligheten.

Alt er avhengig av om vennene bruker Toraen slik det var meningen eller ikke, om de bygger arken, et felles Kli, der de kan gi til hverandre, oppnå samhold og gjensidig garanti, og der de vil reddes fra floden.

Fra første del av Morgenleksjonen 29/12/10, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål