Spiritualitet tar aldri ferie

Spørsmål: Hvordan kan vi øke hastigheten på vår utvikling? Hva er den avhengig av?

Svar: Den riktige utviklingshastigheten blir først og fremst bestemt av i hvilken grad jeg klarer å føle det indre systemet foran meg hele tiden, systemet der alle mine venner i gruppen er knyttet sammen til én helhet. Jeg er den eneste som lever utenfor dette fellesskapet, og jeg må bestemme meg for at jeg virkelig ønsker å knytte meg til dem for å finne korreksjonskraften der.

Deretter må jeg granske alle mine ønsker og tanker for å finne ut om jeg vil være i stand til, akkurat som en edderkopp, å flette oss alle sammen med tusenvis av tråder slik at jeg knytter meg til vennene mine så sterkt jeg bare kan.

Spørsmål forts: Hvem bestemmer hastigheten?

Svar: Dine anstrengelser bestemmer hastigheten. I det øyeblikket en spirituell handling tar slutt, vil den være en begynnelse på den neste handlingen. Spiritualitet tar aldri ferie.

Fra Morgenleksjonen 11/03/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål