Den daglige kabbalaleksjonen 27.03.2011

Tema-leksjon: “Forberedelse til WE-kongressen”, “Massenes bønner” Leksjon 5
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar — Utdrag, Kapittel “Yitro (Jethro),” “Honor Your Father,” Avsnitt 485, Leksjon 10
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 3, Del 9, Leksjon 15
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Tema: Prinsipper for global utdannelse, Leksjon 10
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål