Tenn ilden

Spørsmål: Hvordan kan jeg kontrollere at jeg anstrenger meg nok?

Svar: Sjekk om du føler deg energisk og entusiastisk, om du har et sterkt ønske som vi kaller å lengte etter spiritualitet i tillegg til det vanlige ønsket. Føler du at dette ønsket stimulerer deg slik at du føler et behov for å knytte deg til omgivelsene og utvikle deg innenfor dem?

Utvikling er et resultat av et sterkere samhold, det å knytte seg til alle andre. Sjekk om du ser at det er her du kan oppnå spiritualitet.

Vi må knytte oss sammen i så stor grad at samholdskraften vil begynne å skinne fra presset mellom oss. Dette presset skapes mens vi jobber sammen mot vår egoisme, som vi ønsker å knytte oss sammen over. Presset mellom disse to motsatte kreftene skaper en gnist som skrur lyset på, tenner ilden.

Fra første del av Den daglige kabbalaleksjonen 21/09/2011, Shamati #232

Kommentarer / Spørsmål