Bruk tankekraften til å korrigere verden

Spørsmål: Du sier at vi alle er knyttet sammen innenfor ett system som består av ønsker, tanker og intensjoner, og at vi ved å endre dem ved hjelp av påvirkning fra omgivelsene ikke bare ender oss selv, men også hele verden. Hvordan kan våre tanker endre naturen og verden?

Svar: Karl Marx skrev om behovet for å behandle tankekraften som et virkemiddel for å påvirke verden. Teknologi er en naturlig ressurs som kan gjøres om til et verktøy for menneskets ønske om å dominere naturen, eller til et verktøy for å oppfylle menneskets ønske i naturen. Teknologisk utvikling er menneskeskapte verktøy for menneskesinnet, virkeliggjørelsen av kunnskapskraften.

Avdekkingen av kraften som ligger i kunnskap betyr at tankekraften er en form for energi som påvirker eksterne eller materielle og interne eller mentale prosesser. Tankekraften og kunnskap kan endre materie, og slik bli den kraften som endrer menneskets eksterne og interne natur.

I dag kan menneskeheten som et helhetlig, globalt system bruke tankekraften og kunnskap til å endre de naturlige omgivelsene for å kunne styre naturen og seg selv. Vi vil likevel bare lykkes med å bruke tankekraften om vi bruker den som en kraft til å korrigere den helhetlige, globale samhørigheten mellom oss, og endrer den fra å være egoistisk og mottakende til å være givende eller som en gjensidig garanti.

Kommentarer / Spørsmål