Venner er helsebringende

Rapport (fra time.com): “Et helsebringende, sosialt liv kan på sikt være like bra for din helse som å unngå sigaretter, viser en stor undersøkelsesrapport som ble publisert på tirsdag i tidsskriftet PLoS Medicine.

“Forskere ved Brigham Young University og University of North Carolina på Chapel Hill … fant ut at de med begrensede sosiale relasjoner i gjennomsnitt hadde 50 % høyere risiko for å dø i løpet av den perioden studiet foregikk (i gjennomsnitt 7,5 år) enn mennesker med omfattende, sosiale bånd.

“Denne økningen i levealderen er omtrent like stor som forskjellen i levealder som har blitt avdekket mellom røykere og ikke-røykere, sier forskerne bak studien. Denne forskjellen er større enn dødsrisikoen når det gjelder mange andre velkjente livsstilsfaktorer, inkludert mangel på trening og overvektighet.”

Min kommentar: Dette er bare en av de egoistiske aspektene når det gjelder fordeler ved å knytte seg til andre, mens den virkelige gevinsten ligger over kroppen, på det spirituelle nivået, gjennom oppnåelsen av følelsen av evig liv, her og nå.

Kommentarer / Spørsmål