Tøyler for egoet

Mottakerønsket kan ikke stimuleres uten rytterens «hodelag og remmer». Noen må kontrollere det, som et esel som har dekke over øynene og får en sekk korn – og må ledes i riktig retning. Bare da kan mottakerønsket arbeide.

Vår framgamg og vår korrigering skjer bare med lyset. Lyset dirigerer oss, noen ganger ved å øke presset og andre ganger ved å la oss føle litt frihet. Men vi må kunne føle og forstå nøyaktig hvor vi blir gitt denne friheten. Det er mulig at der vi tror vi er frie har vi ingen frihet i det hele tatt. Hvis vi forstår hvor vi kan respondere og på hvilken måte nøyaktig, oppfyller vi vår deltagelse i vår uavhengige utvikling.

Men innen vi kan det, må vi finne ut hvordan lyset konstant skaper og gjenoppliver vårt mottakerønske ved direkte ledelse og ved å holde det i stram line. Alle dens handlinger er ment for at ønsket skal påvirkes av lysets handlinger på det – og istedet for bare å føle seg bra eller dårlig, vil ønske å finne ut: «Hvorfor føler jeg meg bra og hvorfor føler jeg meg dårlig, hvorfor endrer en følelse seg og blir til en annen følelse? Hva kreves av meg og hvordan kan jeg unngå den dårlige følelsen og heller tiltrekke meg den gode følelsen?»

Dette betyr at jeg må vite hva som er bra og dårlig for meg og hvilken plan den ène, som endrer følelsene mine fra den ene ytterligheten til den andre, har. Hvordan kan jeg finne ham og oppfatte ham? Hvordan kan jeg oppdage hans plan og forstå hans intensjon? Alt i alt stammer alle disse egoistiske spørsmålene fra det fakta at jeg har en dårlig følelse i dette livet, ellers ville ikke mottakerønsket ha dukket opp. Den dårlige følelsen er en følelse av mangel som krever å tilfredstilles.

I førstningen føler jeg meg bare ikke like bra som jeg gjorde tidligere. Deretter blir det mer og mer ubehagelig. Og til sist kommer ubehaget ned på et null-nivå. Det blir værre og værre, til det ikke lengre blir til å holde ut. Det betyr at tilstandene jeg befinner meg i kan være veldig forskjellige, rangert fra veldig dårlig til veldig bra.

Lyset spiller på mottakerønsket mitt og sørger for endringer hele tiden, slik at det kan lære om seg selv og om de ulike følelsene. Og etter å ha tilegnet seg nok intern innsikt, kan man stabilisere sin holdning overfor den ène som kaller på dem og ønsker å oppdage ham. Dette fordi han er kilden til alt godt og ondt i mottakerønskets liv. Slik avanserer vi.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 18/6/12, Shamati #8

Kommentarer / Spørsmål