Under en midlertidig skygge

Dr. Michael LaitmanSukkot symboliserer glede. Det er en nydelig, behagelig og enkel høytid som folk er veldig glad i. Faktisk innebærer den mye forberedelse og er allikevel full av glede. Hvorfor er det slik?

Først, etter alle oppklaringene i Shavuot, etter den 9. Av, da vi så hvor knuste vi er – siden det symboliserer knusingen av steintavlene med de ti bud – symboliserer det også oppdelingen av tavlene. Så kommer vi til erkjennelsen av ondskap i det jødiske nyåret (Rosh HaShana, starten på det nye året) og vi bestemmer oss for å bli korrigert. Deretter kommer forsoningsdagen (Yom Kippur), som i kabbalistiske ordelag beskrives som omfavnelsen av høyre og venstrelinjen, som realisering av domstolens egenskaper, Dinim ( dom, vurderingsevne) og Hassadim (barmhjertighet), mildhet.

Endelig kommer høytiden Sukkot, som står for spesielle korreksjoner der jeg allerede kan løfte alle ønskene mine til giverglede. Sukkah (løvhytten) symboliserer hele prosessen. Alt er veldig enkelt. Jeg tar i bruk de enkleste ønskene mine i form av grener og løv for å bygge et midlertidig hjem. De har ingen verdi, men det er med dem jeg bygger det midlertidige hjemmet mitt, en Sukkah, som gir meg en midlertidig skygge over hodet. Schach (dekket over Sukkah) blir laget av verdiløse materialer som finnes over alt.

Etter å ha etablert denne midlertidige tilstanden, gleder jeg meg over den. Slik symboliserer det den spirituelle beholderen der jeg mottar lyset. Schach symboliserer Masach (skjermen) siden jeg ikke ønsker å ta imot lyset direkte og skyggen er nødt til å være mye større enn lyset, «dens skygge er større enn dens lys.»

Jeg er lykkelig fordi jeg har klart å bygge en Masach over meg som gjør meg istand til å skjule den øvre velstanden og være i skyggen av den. Jeg kan, derimot – selvfølgelig med hjelp av lyset som endrer – gjemme meg for nytelsene i den spirituelle beholderen.

Prosessen fortsetter og jeg korrigerer meg selv mer og mer innenfor beholderne mine, ettersom de utvikles. Jeg forblir sammen med dem i Sukkah, som vil si at jeg kan åpne dem og ta dem i bruk takket være Schach.

Da kommer jeg til Simchat Torah (Torahs lykkefølelse). Torah er lyset som endrer som jeg tok imot under Shavuot. Jeg bruker den for å korrigere beholderne mine og nå kommer jeg ut av Sukkah. Jeg har, med andre ord, en ubegrenset Masach og trenger ikke mer å bekymre meg med Schach (løvtaket).

Å komme ut fra Sukkah («hytten») symboliserer at jeg nå er fri til å løpe rundt omkring i alle verdens virkeligheter. Jeg har ikke lengre behov for en Masach over hodet, siden den nå er inni meg. Nå sitter jeg korrigert innenfor beholderen min.

Fra fjerde del av den daglige kabbaleksjonen, 18/9/13, En leksjon om Sukkot

Kommentarer / Spørsmål