Vær glad for ondskapen som avdekkes i deg

Spørsmål: Jeg vil gjerne vite: Hvor holder den onde tilbøyeligheten til inni meg? Er det i hjertet eller i egoet? Hvordan kan jeg finne det slik at jeg kan kvitte meg med det?

Svar: Baal HaSulam skriver at han gledet seg over hver eneste avdekking av nye, onde egenskaper inni seg siden de ikke er nye, men holder seg skjult inni mennesket, og det er ikke kjent når all vår ondskap vil avdekkes inni oss, det vil si den ondskapen som til nå ikke har blitt avdekket.

Det er helt sikkert at vi vil oppleve de øyeblikkene når ondskapen blir avdekket som ubehagelige. Mennesket begynner å tære på seg selv siden han er uenig dette og ikke ønsker det. Dette tilnærmingsmåten må også korrigeres.

Sant å si må vi bare være glade når ondskapen avdekkes, men ikke som masochister. Om denne ondskapen når det nødvendige nivået, vil mennesket eksplodere og produsere et slikt indre rop. En så sterk følelse vil dukke opp i hans hjerte at han vil få en avdekking ovenfra.

I henhold til hjertet sitt kommer han ut til de andre menneskene og begynner å føle den spirituelle virkeligheten, virkeligheten som ikke kan føles inni deg men kun gjennom ønskene til andre mennesker. Dette er en god følelse. Da opplever mennesket hvert eneste øyeblikk som et stort eventyr der hans ønsker og intensjoner begynner å åpne opp virkeligheten for han.

Fra leksjon i ”Kabbalah L’Am”- hallen 21/12/2010

Kommentarer / Spørsmål