Våkn opp!

Jeg vil fortelle deg en hemmelighet, men dette må kun bli mellom oss. Hør her: Vi lever i en helt utrolig og fantastisk verden. Alt er fantastisk: Det finnes kun godhet, fred og forsoning uansett hvor du snur deg. Du føler dessverre ikke noe av dette. Du er avskrudd, og ligger bevisstløs uten følelser eller gnister.

Hvorfor? Det er fordi du ser virkeligheten kun fra én side. Uten at du også knytter deg til den motsatte siden, vil du heller ikke føle noen ting. Det er fordi du er blitt skapt, og skapelsen kan ikke skille ut lyset uten mørke.

Bevegelsesløs og passiv eksisterer du i skaperen. Hvordan kan han avdekke denne fantastiske verden til deg – eller med andre ord: avdekke seg selv? Hvordan kan skaperen avdekke seg selv for deg?

Det finnes kun ett virkemiddel: å avbryte søvnen din med en dråpe ondskap, slik at om du smaker på den vil du våkne opp og befinne deg i uendelig godhet. Det er dette han gjør.

Om ikke dette skjer vil du forbli uten følelser for evig tid. Du vil ikke klare å vurdere din tilstand, måle den eller forstå hvor du er eller hvem du er. Du vil ikke ha noen som helst bakkekontakt under dine føtter.

Gjennom drømmen hører og håper du at det er mulig å tiltrekke deg en tilknytning til det evige grunnlaget som du eksisterer i, å plassere deg i konstant avhengighet til det og uansett hva som skjer, å måle og sjekke dine følelser kun i forhold til det.

Når du gjør dette, vil alt ordne seg for deg og det vil ikke finnes mer ondskap i din virkelighet. Det er fordi alt blir avdekket for deg, og alle de motsatte, mørke konturene er kun ment for å legge vekt på og framheve godhet og lyset i dine øyne.

Fra del fire av Morgenleksjonen 25/03/2011, Om global utdannelse

Kommentarer / Spørsmål