Vekk opp vennene inni deg

Spørsmål: Hvordan kan jeg gi uttrykk for mitt behov for gjensidig garanti?

Svar: Ved at du rister andre, vekker dem og gjør det inni deg i stedet for med ord. Ord svekker faktisk betydningen. Hele vårt arbeid blir utført inni oss og ikke på utsiden. Det som er viktig er i hvilken grad jeg prøver å riste vennene inni meg slik at vi sammen kan bevege oss mot gjensidig garanti.

Vi oppnår det ikke med våre egne krefter, men ber om at skaperen avdekkes. Gjensidig garanti er tross alt kraften fra skaperen som knytter oss sammen med hverandre. Alene kan vi ikke utvikle trådene av samhold og utføre giverkraften mellom hverandre. Ingenting vil fungere om ikke lyset blir avdekket mellom oss.

I dag er vi knyttet sammen kun gjennom hat. Om lyset vil slå seg ned mellom oss, vil vi alle knytte oss sammen gjennom kjærlighet og giverkraft. Gjensidig giverkraft, der skaperen fyller rommet i våre forhold, er gjensidig granti.

Vi må strebe mot dette selv om vi ikke klarer å oppnå dette selv. Alt vil skje ut i fra det mørket om vi virkelig ønsker å avdekke gjensidig garanti for skaperens skyld. «For skaperens skyld» betyr for egenskapen som består av absolutt giverkraft sin skyld.

Fra del fem av Morgenleksjonen 26/07/2011, “Arvut

Kommentarer / Spørsmål