Vend deg mot skaperen for å få lys til din venn

Toraen starter med betingelsen om at man må elske andre som seg selv. Under denne betingelsen kommer mennesket fra kjærlighet for andre til kjærlighet for skaperen, og oppnår dermed likhet med han. Oppnåelsen av likhet med den øvre kraften er meningen med skaperverket, og det er dette vi må strebe mot.

Vi kan selvfølgelig ikke snakke om dette når vi sprer læren til massene. Vi skjuler denne delen på samme måte som vi ikke forteller barn hele sannheten om verden på en gang. Vi avdekker gradvis, så mye som mulig, sannheten til de delene av ønsket eller til de menneskene som ikke er klare for å høre hele sannheten enda. Vi forteller dem det de kan akseptere, det som er nær dem og det som vil være til nytte for dem. Etter hvert som de utvikler seg, vil vi så avdekke mer og mer til dem.

I henhold til prinsippet om kjærlighet for andre, må jeg oppnå en tilstand der alle ønskene til andre blir viktigere og større enn mine egne. Jeg bruker mine ønsker, mine krefter, til å tjene andre, for å tilfredsstille deres ønsker.

Vi er virkelig bygget på en slik måte at vi kan tilfredstille andres ønsker ved hjelp av våre egne ønsker, men kun gjennom skaperen. Jeg har ikke noe annet å gi til andre, men om jeg vender meg til skaperen for å kunne tilfredsstille ønskene til en annen, vil min beholder plutselig vise seg å være skapt nettopp for dette: å etablere en samhørighet til skaperen og ta imot det jeg ønsker å gi til andre fra han.

Handlingen starter hos den andre som har ønsker som jeg vil akseptere som mine egne, over meg selv, å løfte hans ønsker sammen med mitt eget til skaperen, ta imot kreftene og tilfredsstillelsen fra han og gi dem til den andre.

Dette minner oss om det vi studerer under leksjonene: Malchut løfter seg til Zeir Anpin og løfter seg sammen med han til Bina. De kalles også to brødre: En av dem er eldst og han tar dobbelt så mye for å vokse opp og bli klar for å utføre en Zivug (parring), som igjen vil tillate at lyset blir overført til den lavere. Det er dette som skjer oss imellom også. Alle sjelene handler på denne måten.

Derfor vil alle som gir til andre ta formen til Zeir Anpin. Alle som tar imot tar formen til Malchut, Shechina, som knytter seg til Zeir Anpin, til den øvre, den givende vennen. Slik setter vi teorien som vi studerer under leksjonene om The Study of the Ten Sefirot ut i live.

Fra del fem av Morgenleksjonen 27/06/2011, ”Matan Torah (The Giving of the Torah)»

 

Kommentarer / Spørsmål