La oss få ting på plass

Moderne teknologi kan gjøre det mulig for oss å bare jobbe 3-4 timer pr dag, samtidig som vi likevel sikrer våre nødvendige behov. Egoismen tvinger oss likevel til å strebe etter større overskudd, noe som betyr at vi må produsere mer og presse unødvendige produkter og tjenester på forbrukerne.

Det er derfor nesten 60 % av kostnadene for et produkt går til å reklamere for det. Vi er vant til å ta til oss og forbruke, spasere rundt i enorme supermarkeder i stedet for i parker, vi erstatter ”gammelt” med nytt siden ødelagte ting ikke er ment for å repareres, de utdateres innen en viss tid og bli erstattet av nye produkter. Dette leder til at vi tømmer ikkefornybare ressurser, og holder menneskene i arbeid åtte timer om dagen.

Om vi nektet å produsere alle disse unødvendige produktene, om vi sluttet å produsere ting som med vilje er ment for å gå ut på dato innen kort tid og ikke kan repareres, vil opp i mot 80 % av produksjonsindustrien være overtallig slik at man kan bruke ressursene til å sikre at hele verdens befolkning får det de trenger for å opprettholde et nødvendig eksistensnivå.

Kommentarer / Spørsmål