Venner av punktet i hjertet

Spørsmål: En del av meg ønsker virkelig å reise til kongressen, mens en annen del av meg motsetter seg dette så sterkt at jeg ikke ønsker å møte noen i det hele tatt. Hva kan jeg gjøre med dette?

Svar: Du må benytte deg at din mulighet til å foreta et fritt valg. Du må forstå at begge delene i deg, akkurat som alle tankene og ønskene som vekkes i oss til enhver tid, kommer til oss fra skaperen. Dette er vilkår som er bestemt for oss, det er ikke ditt virkelige jeg.

Det er ikke kroppen min som foretar disse beslutningene, den som blir syk og som ikke ønsker å reise til kongressen, og det er heller ikke humøret mitt. Vi handler som en mekanisme der alle de interne, elektriske signalene kontrolleres av den øvre kraften i henhold til programmet som leder oss til en bestemt tilstand.

Livet, døden og alle tilstandene i mellom bestemmes ovenfra, og det finnes ikke tilfeldigheter når det gjelder noe av dette. I hver eneste tilstand må jeg derfor distansere meg fra meg selv og se på denne ”mekanismen”, det vil si min kropp og dens humør samt alt annet som er inni den, fra siden. Meningen med dette er å se at det er skaperens arbeid, å forstå hva han ønsker å gi meg akkurat nå og mot hvilken tilstand han ønsker å lede mitt ”esel” (Hamor, esel, betyr Homer, materie). Da vil jeg forstå hvordan jeg kan jobbe med det, og vil ikke identifisere meg selv med dette ”eselet”.

Jo oftere mennesket klarer å distansere seg fra seg selv på denne måten og ser på seg selv fra siden, akkurat som på en kropp der en viss type krefter vekkes og uten å identifisere seg selv med det, og heller bruker det som et virkemiddel for å oppnå målet, jo fortere vil han lykkes. Det er også slik vi må behandle vennene i enhver situasjon. Ikke se på deres ansikter eller personlighet, men på deres indre ønske i sin rene form som ikke er avhengig av noe eksternt. Dette er venner av mitt punkt i hjertet.

Fra første del av Morgenleksjonen 22/03/2011, Forberedelse til WE-kongressen

Kommentarer / Spørsmål