Det er ikke mulig å leve uten kvinner

Spørsmål: Hvorfor har samfunnet en avvisende holdning til kvinner? Hvorfor behandler mennene dem som om de befinner seg på et lavere nivå enn dem?

Svar: Denne holdningen er et resultat av at kvinner ikke kan oppnå spiritualitet alene. Hun er avhengig av en mann for å oppnå dette.

Vår felles sjel består av en mannlig og en kvinnelig del der den kvinnelige delen, Nukva, er ønsket om tilfredsstillelse. I vår virkelighet kommer dette til syne gjennom at kvinnen trenger et hjem, at hun føder barn og tar vare på dem. Hennes barn er hele hennes liv. Det er derfor hun er mer avhengig av samfunnet enn det menn er. Hun trenger stabilitet og tro på morgendagen.

Kvinnen føler seg med andre ord mindre tilfreds enn mannen og dette er et premiss for hennes spirituelle utvikling, selv om dette blir sett på som en svakhet i vår egoistiske verden. I den spirituelle virkeligheten er alt motsatt: Jo større ønsket er, jo mer utvikler mennesket seg. Vi, skapningene, er kun avhengige av ønsket. Om dette ønsket er rettet i riktig retning, vil dette være nøkkelen til suksess.

Derfor er det slik at om mennene ikke tar opp i seg kvinnenes ønsker, vil de heller ikke klare å utvikle seg spirituelt.

Fra leksjon 5/3/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål