Virkeligheten på en annen frekvens

Spørsmål: Du sier at vi må utvikle vår sensitivitet. Kan du forklare hvorfor dette er nødvendig, og hvordan vi skal gjøre det?

Svar: Veien til spirituell oppnåelse ligger i å øke vår sensitivitet. Vaner blir som medfødte egenskaper. Vi utvikler slike egenskaper og muligheter i oss selv som vi ikke brukte tidligere, og forsto ikke en gang at disse mulighetene lå inni oss – å føle fenomener som vi ikke klarte å oppdage før nå. De er til stede i naturen rundt oss, fordi den øvre virkeligheten er her. Hvor er den egentlig? Den eksisterer på en annen frekvens, i en annen egenskap som ikke finnes inni meg, og det er derfor jeg ikke oppdager den.

Derfor er alt avhengig av hvor mye vi vil øke vår sensitivitet i forhold til den givende egenskapen. Da vil jeg inni meg, i stedet for å se det nettet som trekker til seg, som handler mellom skapningene på de uorganiske, organiske og bevegelige nivåene, heller se det givende nettet som handler mellom sjelene på det menneskelige eller ”kommuniserende” nivået. Det er dette vi må oppnå. Derfor er alt avhengig av vår sensitivitet.

Fra del to av Morgenleksjonen 29/12/10, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål