Visdomshallene vil stå vidåpne

”Introduction of The Book of Zohar”, artikkel ”The Two Points”, avsnitt 121: Over alle låsene tar vi imot et spesielt nivå i hans skjebne, og de blir åpninger, nivåer, av oppnåelse av skaperen. Alle disse nivåene som vi tar imot gjennom åpningene blir haller av visdom.

Låsene, dørene og hallene er derfor tre former som kommer over vår substans, ønsket om å ta imot som finnes inni oss. Før vi endrer det til mottakelse for å kunne gi til vår skaper, vil den substansen snu lyset om til mørke og gjøre søtt om til salt, i henhold til vår smak, siden alle føringene fra hans skjebne fjerner oss fra han.

Da vil låser bli laget fra hans ønske om å ta imot inni oss, og etter at vi angrer, blir vi belønnet ved å få muligheten til å ta imot for å kunne gi, alle låsene blir dører og da vil dørene bli haller.

Alle våre hindringer vil endres til ønsker som er fylt av lyset, oppnåelse, forståelse og bevissthet når det gjelder giverkraften.

Fra første del av Morgenleksjonen 25/01/2011, ”Introduction of The Book of Zohar”, artikkel ”Two Points”

Kommentarer / Spørsmål