Alle forespørsler kommer nedenfra og all oppfyllelse kommer ovenfra

Vår oppgave er å løfte opp alle gnistene som er igjen etter knusingen. Nå ser de fremmede ut for oss, som om de ikke tilhører oss. Men vi må velge dem, samle dem alle sammen og heve samlingen av alle sjelene, eller gnistene, til Malchut i Atziluts virkelighet. Vi forener dem alle med oss selv, siden «hvert menneske er en liten verden».

Grunnet en slik samhørighet mellom venner, verden og alle strømninger og hendelser, forenes vi alle og løfter Adam HaRishon, det første mennesket, til en eneste giverkraft for skaperens skyld, slik det var før syndefallet. Da blir en mektig MAN, bønn, dannet, som er slutthandlingen i «Zivug Rav Palim UMikabtziel» (universell oppnåelse) som fører til den endelige korreksjonen.

Vi må bare samle alle våre handlinger og tanker, og granske oss selv med den hensikt å vende oss mot ham med en bønn. Hele denne prosedyren skjer inni oss, selv om vi verken føler eller forstår det nå. Dette er vårt nivå til vi trer inn i den spirituelle virkeligheten og begynner å løfte MAN bevisst, med innsikt, og føler disse spirituelle handlingene og gjør kalkulasjoner.

I den spirituelle virkeligheten anvender man allerede et filter og er engasjert i praktisk kabbala, der man arbeider aktivt med ønsket om å ta imot, filteret og gnistene. Man vet akkurat hva det er man belyser, til hvilket nivå man ønsker å heve seg, hvilke typer lys som påvirker en og hvilken form av ønsket man setter i kraft. Talmud Eser Sefirot blir en reell referansebok for ham.

Vi tror kanskje at vårt nåværende nivå er fullstendig uvesentlig sammenlignet med dette nivået. Det er imidlertid langt fra sannheten! Faktisk er de forberedelsesnivåene som passerer ubevisst de aller viktigste. Det er som et barn som vokser hurtigst i de tidligste stadiene i livet. Hos spedbarn foregår det visse endringer hver eneste dag. Deretter begynner man å forandre seg fra måned til måned, senere år for år, til han helt slutter å vokse.

Dette gjelder i stor grad oss også, for mens vi arbeider ubevisst, går vi gjennom de største tilstandene av forandring: vi er bare ikke i stand til å gjenkjenne dem. Derfor må vi på tross av alt ha fokus på viktigheten av vår tilstand og innse den enorme nytten som finnes i hver tanke, handling og ord som er rettet mot målet – og spesielt de som utføres for studiets, foreningens og dissemineringens skyld. Følgelig vil vi oppnå en bevisst bønn.

En bønn, forespørsel, eller et ønske er vår eneste handling. Alt annet blir gjort av lyset. Og om vi ønsker å oppnå giverkraften slik at «gjesten» kan gi til «verten» – trenger vi bare å ønske det! Hvor vidt vi er dyktige eller ei har ingenting å si; det viktigste er at våre handlinger utrettes på en skikkelig måte.

Derfor står det skrevet at et menneske ikke har annet arbeid enn bønn. All styrke og oppfyllelse kommer ovenfra, mens alle krav og forespørsler kommer nedenfra.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen 24/8/11,  “Shamati

Kommentarer / Spørsmål